Home | Geweld stopt niet vanzelf. Kom in actie.

Op Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat informatie over kindermishandeling. Maak je je zorgen over mishandeling van een volwassene of ouderenmishandeling? Dan kun je bij Veilig Thuis terecht voor advies en hulp.
— Lees op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Een pakkende slogan tegen geweld in de huiselijke situatie. Het verschil met voorgaande jaren is dat het deze keer vooral een beroep lijkt te doen op de uitvoeringsorganisaties die het geweld behoren weg te nemen. Veilig Thuis, Sociaal wijkteam, jeugdzorg, raad van de kinderbescherming.

In Gelderland-Zuid lopen de wachtlijsten voor onderzoek naar huiselijk geweld op. De GGD waaronder Veilig Thuis valt heeft van alle aangesloten gemeenten de opdracht gekregen om ‘scherp te sturen’ op het aantal onderzoeken dat Veilig Thuis uitvoert. Ondanks het verminderd aantal onderzoeken worden de wachtlijsten bij deze organisaties langer.

De inspectie heeft in juli 2017 het toezicht op Veilig Thuis Gelderland-Zuid opgeheven. De werkwijze was vastgelegd in een werkproces. Hoe het kennisniveau van de lokale teams moest worden verbeterd stond nu in een opleidingsplan. En de overdracht van dossiers werden vastgelegd in een protocol. Hiermee voldeed Veilig Thuis aan het kwaliteitskader van de inspectie. Dat de daadwerkelijke implementatie uitbleef maakt niet uit. Daar controleert de inspectie namelijk niet op.

Nu dus afwachten of al deze professionals daadwerkelijk in actie gaan komen. Geweld stopt namelijk niet vanzelf.

Falend jeugdbeleid Rivierenland goed voor ambtelijke werkgelegenheid

vng.nl/files/vng/rivierenland.pdf

Eindelijk een vorm van zelfreflectie door de bestuurders en beleidsmakers van de jeugdregio Rivierenland. Nu onderwijs, hulpverlening en al zo meer niet het gewenste positieve effect blijkt te hebben op de jeugd is er tweesporenbeleid ingezet. Met dit tweede spoor gaat men proberen de zelf veroorzaakte puinhoop op te ruimen.


History

Life is not a race
but a journey to be savoured
each step of the way

Yesterday is history
tomorrow is a mystery
and today is a gift