About Cappuccio

De jeugdregio Gelderland-Zuid kenmerkt zich door een veelvoud aan beleidsdocumenten, verordeningen, aanvullende regels, werkprocessen, samenwerkingsafspraken etc. In veel documenten wordt je weer verwezen naar een evaluatienotitie. Als er al iets is geëvalueerd dan verwijst men daarin weer naar het resultaat van een werkgroep.

Niet alleen ik vind dit alles onduidelijk. De medewerkers van het wijkteam, de zorgverlener of de jeugdbescherming blijken veel van deze documenten ook niet te kennen.

Het toppunt van onwetendheid zag ik drie maanden terug bij een wijkteam in Rivierenland. Ik informeer waarom zij geen actie ondernemen bij een zorgmelding kindermishandeling. ‘Daar zijn wij niet voor’ schrijft het wijkteamlid. Ook de samenwerkingsafspraken tussen het wijkteam en Veilig Thuis blijken niet bij hen bekend te zijn,

Inmiddels spit ik al 4 jaar lang door een groot deel van deze documenten. Met die kennis ga ik in in dit blog proberen om procedures transparant te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *